CARNetova korisnička konferencija 2015

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-31-9

Vesna Anđelić, Martina Filipović Tretinjak
Digitalne kompetencije za nastavnike

Danijel Baričević
Dostupnost elektroničkih informacija osobama s oštećenjem vida

Josipa Blagus
Upravljanje razredom koristeći e-sustave

Ivica Buzov
Škole u digitalnom svijetu

Olivela Franko, Rafaela Kuljanić
Prihvaćenost e-Dnevnika

Mirjana Gaćina Bilin, Suzana Ružić Mateljan
Sigurnost na Internetu - opasnosti koje prijete od nekontroliranog korištenja IK tehnologije, društvenih mreža i mobilnih aplikacija

Miljenko Hajdarović
Facebook u svakodnevici škole

Zoran Hercigonja, Dijana Plantak Vukovac
Otkrivanje plagijata upotrebom dodataka u sustavu Moodle

Vesna Jevtić, Biljana Marić
Analiza digitalne zrelosti škola u Srbiji, sa kratkim poredbenim osvrtom na stanje digitalne zrelosti škola u susednoj Hrvatskoj

Matija Kaniški, Dijana Plantak Vukovac
Realizacija videokonferencija korištenjem sustava Moodle

Ivana Katavić, Hrvoje Mladinić
Metoda I3 - Interaktivnost na treću

Ksenija Laleta Puž, Vedran Gergorić
Ususret izazovima u radu s novim tehnologijama - iLab u razrednoj nastavi OŠ Vežica

Ljiljana Lež-Drnjević
Kako je Edmodo progovorio hrvatskim jezikom

Jasminka Maravić, Maja Quien
Metodika u fokusu tehnologije: digitalni scenariji istraživačkog učenja

Ljiljana Miletić
Istraživanje i vrednovanje učinkovitosti e-učenja na primjeru linearnog programiranja

Marina Mirković
Multimedija u edukaciji elektrotehnike i strojarstva

Iva Naranđa, Branka Lamza
Integriranje eTwinning projekata u nastavu informatike i engleskog jezika

Krunoslav Peter
Ugradive mobilne baze podataka otvorenoga koda

Tea Pović, Katarina Veleglavac, Mia Čarapina, Tomislav Jagušt, Ivica Botički
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Kristina Rismondo
Virtualna urbana intervencija – gimnazijski projekt realiziran na forumu Loomena

Boris Stanić, Marin Vuković, Krešimir Pripužić
Analiza ponašanja posjetitelja kataloga weba

Valter Vasić, Denis Salopek, Krešimir Pripužić, Marin Vuković
Sustav aktivnog otkrivanja uljeza na sjedištu WWW.HR

Kristijan Vulinović, Dino Ilić, Nikola Glibo
EduCards - Proširena stvarnost u učenju

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC