CARNetova korisnička konferencija 2015

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-31-9 »

Metodika u fokusu tehnologije: digitalni scenariji istraživačkog učenja

2. verzija
View File
pdf
546KB
prezentacija
View File
pdf
659KB

Osuvremenjavanje poučavanja prirodoslovnih predmeta uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) jedno je od temeljnih zahtjeva koje se postavlja pred nastavnike 21. stoljeća. Kako bi se apstraktni fenomeni iz područja prirodoslovnih znanosti razumjeli i zorno prikazali učenicima tehnologija nam nudi rješenja. Tehnologija u nastavi nije sama sebi svrhom i adekvatno ju je koristiti kao alat za provedbu onih metodičkih postupaka koji će polučiti ciljane ishode učenja u poučavanju prirodoslovlja. Upravo je taj princip prema kojem je pedagogija nadređena, a tehnologija alat za provedbu nastavnih aktivnosti primijenjena je u projektu Inspiring Science Education (ISE) kroz razvoj alata za izradu digitalnih scenarija učenja i njihovu implementaciju u nastavni proces. Osim toga u projektu se nastoji potaknuti nastavnike da svoje scenarije otvore zajednici i da ih međusobno razmjenuju s ciljem obogaćivanja vlastite prakse i unapređivanja poučavanja prirodoslovlja u različitim zemljama i kontekstima. Ovaj rad među ostalim predstavlja neke specifičnosti alata za izradu digitalnih scenarija učenja i virtualnih zajednica u ISE projektu te njihov doprinos širim strateškim obrazovnim ciljevima Hrvatske i Europske Unije.

Autor(i):

Jasminka Maravić    
CARNet
Hrvatska

Jasminka Maravić

Jasminka Maravić završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te trenutno pohađa poslijediplomski doktoriski studij Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilitu u Zadru.

Zaposlena je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju na poslovima vezanima uz upotrebu tehnologije u obrazovanju. Sudjelovala je u nizu projekata, a neki od najznačajnijih su E-learning akademija, Portal za škole, Referalni centri za e-obrazovanje.

Njeno iskustvo u e-učenju ponajprije je vezano uz tutoriranje E-learning akademije, smjer E-learning Tutoring, pohađanja online tečajeva “Online Tutoring“ I „New technologies of e-learning“, pohađanja radionica „Instructional Design“, „Evaluation of e-learning courses“ i „Facilitation of Online Learning“ te sudjelovanja na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama.

Maja Quien    
CARNet

Maja Quien, stručna je suradnica na Odjelu za podršku obrazovanju u CARNet-u gdje radi na implementaciji projekata financiranih iz EU koji se fokusiraju na korištenje tehnologije u obrazovnom procesu. Ranije je radila kao projektni asistent a zatim i vodila razvoj i implementaciju EU projekata većinom iz područja obrazovanja, zapošljavanja, poslovanja i drugo, a radila je i kao nastavnica u školi te asistentica na visokoj školi.
Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije metodološko istraživačkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje pohađa treću godinu studija. Dobitnica je Rektorove nagrade te nekoliko stipendija.
Suautorica je knjiga: Leburić, A., Quien, M., Medijska konstrukcija stvarnosti: sociološko istraživanje (2014); Leburić, A., Matić, R., Quien, M., Mito i korupcija u hrvatskom društvu: istraživanja u gradu Splitu (2010); Leburić, A., Konsa, K., Quien, M., Štrk, M., Socijalne potrebe splitskih obitelji: sociološko istraživanje (2009); Leburić, A., Quien, M., Lovrić, D., Stari i novi mediji: sociološka istraživanja medijskog stiliziranja života (2008). Sudjelovala je kao predavač na ljetnoj školi Summer Academy on Virtual Entrepreneurship u Varšavi (Poljska) kao i na domaćim okruglim stolovima i javnim tribinama. Izlagala je stručne radove na nizu međunarodnih i nacionalnih konferencija te objavljivala u inozemnim i domaćim stručnim časopisima i zborniku, većinom iz područja sociologije obrazovanja, sociologije medija i urbane sociologije.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC