CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Kako napraviti svoju prvu eKnjigu na tablet uređaju?

2. verzija
View File
pdf
438KB
prezentacija
View File
pptx
2.3MB

Sadržaj radionice:

Održat će se kratak uvod u kojem će se objasniti kako je škola organizirala rad i nastavu na tabletima, te kako je motivirala učitelje i učenike za takvu inovativnu vrstu rada.
Objašnjava se aplikacija u kojoj će sudionici unositi tekst vezan za temu koju su odabrali i tako stvarati QR kodove.
Objašnjava se aplikacija za crtanje i rad sa slikama. Sudionici će u navedenoj aplikaciji oblikovati pripremljene slike.
Objašnjava se korištenje aplikacije za izradu filma u kojoj će sudionici koristiti slike oblikovane u prethodnoj aplikaciji i tako izraditi svoj film.
Objašnjava se aplikacija za kreiranje knjige. Sudionici koriste prethodno napravljeni materijal (QR kodove, slike i video) kako bi napravili knjigu na odabranu temu i sve naučeno spojili u jednu cjelinu.
U završnom dijelu radionice sudionici prezentiraju knjigu koju su napravili.

Autor(i):

Paula Perković    
OŠ dr. Jure Turića, Gospić
Hrvatska

Rođena u Rijeci, 1980. godine. Osnovnu i srednju školu gimnaziju završila u Gospiću. Godine 2003. diplomirala na Viskoj učiteljskoj školi u Gospiću. Zaposlena u OŠ dr. Jure Turića od 2003. godine na radnom mjestu učiteljica engleskog jezika.
Godine 2014. napredovala u zvanje učitelj mentor.

Željka Šikić    
OŠ dr. Jure Turića, Gospić
Hrvatska

Rođena u Gospiću, 1976. godine. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju završila u Gospiću. Godine 2000. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci - Odsjek u Gospiću. Zaposlena u OŠ dr. Jure Turića od 2002. godine na radnom mjestu učiteljica izborne nastave informatike.
ECDL mentor i ispitivač.
Komunikativna.

Ivica Radošević    
OŠ dr. Jure Turića
Hrvatska

Rođen u Gospiću, 1980. godine. Osnovnu i srednju školu gimnaziju završio u Gospiću. Godine 2004. diplomirao na Sveučilištu u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Gospiću.
Od 2004. godine do 2007. godine zaposlen na mjestu učitelja engleskog jezika u OŠ Karlobag i OŠ Anž Frankopan, Gornji Kosinj. Zaposlen u OŠ dr. Jure Turića od 2009. godine na radnom mjestu ravnatelj OŠ dr. Jure Turića, Gospić.
Dobre komunikacijske i organizacijske vještine.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC