CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Kizoa - izrada slikokaza, videa, foto kolaža s efektima

2. verzija
View File
docx
17KB
prezentacija
View File
pptx
1.4MB

Uvodni dio: registracija
Predavač će upoznati polaznike s postupkom registracije i samim izgledom alata Kizoa.

Pregled funkcija alata
Predavač će demostrirati funkcije i mogućnosti alata.

Kartica Moje slike
Predavač će demonstrirati izradu vlastitog albuma i dodavanje slika s računala ili objavljene slike s Facebook stranice.
Polaznici će kreirati album, skinuti željenu sliku s interneta i dodati u album, a potom odabrati sliku sa svog Facebook računa i prebaciti u postojeći album.

Kartica Izrada slikokaza
Predavač će demonstrirati mogućnosti svih sedam podkartica.
Polaznici će ubaciti željene slike u slikokaz, ubaciti prijelaz između slika, za svaku sliku odabrati efekt, ubaciti određeni tekst te animaciju. Polaznici će među ponuđenim pjesmama odabrati željenu i dodati je na sliku. U Postavkama, polaznici će imenovati slikokaz, postaviti brzinu prijelaza, odabrati boju pozadine i pogledati cijeli slikokaz.
Polaznici će poslati slikokaz predavaču na e-mail.

Kartica Izrada foto kolaža
Predavač će demonstrirati metode izrade Foto kolaža.
Polaznici će izraditi kolaž korištenjem mreže i postojećih Kizoa funkcija. Odabrat će animirani predložak, a potom ubaciti slike, tekst i glazbu u Foto kolaž.
Polaznici će spremiti Foto kolaž i objaviti ga na svom Facebook računu.

Kartica Moji slikokazi
Predavač će demonstrirati kako objaviti slikokaz na Facebooku, Youtubeu, poslati ga e-mailom, odnosno izmjeniti postojeći slikokaz na željeni način.
Polaznici će objaviti svoj slikokaz na Youtubeu.

Kartica Moj račun
Predavač će demonstrirati podkartice za detaljnije uređivanje korisničkog računa.

Završni dio: pregled slikokaza
Predavač će pokazati nekoliko slikokaza polaznika, čime će ujedno dobiti povratnu informaciju o ishodima koje je polaznik ostvario na radionici.

Autor(i):

Željka Sente    
OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
Hrvatska

ŽELJKA SENTE, mag.educ.math.cum laude

Formalno obrazovanje i radno iskustvo
Diplomirala matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, nastavnički smjer. Radila i stekla iskustvo u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima. Zaposlena kao učiteljica matematike u OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički.

Specijalizacije
- Administratorica e-dnevnika
- Certifikat - Osnove gramatike engleskog jezika (Ponavljanje i utvrđivanje engleske gramatike, usavršavanje vještina pisanja i govora)- ALISON - online tečaj
- CARNet Moodle MOOC - dizajner, polaznik, istaknuti polaznik
- sudjelovanje na radionici „eTwinning i Web 2.0 alati“
- sudjelovanje na radionici „ Digitalni alati za upotrebu u nastavi“ u sklopu „Inspiring Science Education“ projekta

Rad na računalu: aktivno i svakodnevno korištenje MS Office paketa; korištenje matematičkih alata (Sketchpad, GeoGebra) i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Stečeno znanje za samostalno objavljivanje radova na internetu koristeći CARNet Moodle MOOC.
Na internetskim stranicama http://www.skole.hr/ objavljen vlastiti rad, korištenjem online izrade kvizova (QuizRevolution), online izrada plakata (Linoit). Rad se može vidjeti na:
http://www.skole.hr/nastavnimaterijali/materijal?nm_action=get_materijal_detaljno&id=1128

Stečene matematičke kompetencije podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti, statistika te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkog modeliranja situacije te sposobnost kreativnog rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Iva Švenda    
OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
Hrvatska

Obrazovanje
Učiteljski fakultet u Zagrebu
stečeno zvanje: diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik
Radno iskustvo
OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika

Stručno usavršavanje
- završen tečaj ECDL-a
- završen online tečaj Moodle
-sudjelovanje na radionici „eTwinning i Web 2.0 alati“
- sudjelovanje na radionici „ Digitalni alati za upotrebu u nastavi“ u sklopu „Inspiring Science Education“ projekta
Ostalo
- korištenje web 2.0 alata u radu ( Kubbu, Zondle, Quizrevolution…)
- rad u Samsung School aplikaciji

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC