CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Digitalne kompetencije za nastavnike

2. verzija
View File
pdf
308KB
prezentacija
View File
pdf
514KB

U vremenu brzih promjena i razvoja tehnologije, praćenje gospodarskih i društvenih promjena nameće cjeloživotno učenje kao potrebu, a ne kao izbor. Da bi odgovorili izazovu vremena, nastavnici trebaju pratiti napredak tehnologije i suvremene tijekove u obrazovanju i kroz uporabu informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Promjene utječu na način učenja i poučavanja. Zato se nameće potreba za usavršavanjem nastavnika za sigurnu i kritičku uporabu IKT- a u poučavanju odnosno za postizanje digitalne kompetentnosti. Razvoj digitalne kompetentnosti postiže se kroz sudjelovanje i komuniciranje pomoću IKT-a te uporabom alata za izradu e-sadržaja.

Autor(i):

Vesna Anđelić    
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Hrvatska

Martina Filipović Tretinjak    
Elektrotehnička škola
Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC