CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Analiza digitalne zrelosti škola u Srbiji, sa kratkim poredbenim osvrtom na stanje digitalne zrelosti škola u susednoj Hrvatskoj

2. verzija
View File
pdf
653KB
prezentacija
View File
pptx
348KB

U vremenu novih tehnologija kada se pravila svakodnevnog života prilagođavaju novim načinima rada i komunikacije, obrazovanje mora da prati ritam savremenog života i da se uklopi u moderne tokove obrazovnog pristupa. Škole se veoma teško rešavaju da krenu na put modernizacije i temeljne reforme, kako zbog finansijskih problema, tako i zbog duboko uvreženih, sada već retrogradnih, stavova o tome kako obrazovanje treba da izgleda. Cilj istraživanja je sagledavanje digitalne zrelosti škola u Srbiji sa aspekta upravljačke vizije i praktične primene, kao i kratko poređenje sa stanjem u Hrvatskoj koja je na taj put već krenula.

Autor(i):

Vesna Jevtić    
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
Srbija

Po zvanju master engleskog jezika i književnosti, a već deset godina profesor engleskog jezika u srednjoj stručnoj školi u Beogradu. Autor edukativne Facebook stranice, edukativnog bloga i bloga za prikaz učeničkih radova (www.doterivanje.wordpress.com, https://www.facebook.com/pages/Doterivanje, engleskizahemijsku.weebly.com), kao i rada objavljenog na sajtu Kreativna škola u Bazi znanja(http://www.kreativnaskola.rs/bazaznanja/pretrazivanje.aspx) , i više objavljenih konferencijskih radova. Učesnik državnih i međunarodnih projekata u obrazovanju. U slobodno vreme bavi se društveno-korisnim radom kroz svoju NVO "Organizacija Znanje".

Biljana Marić    
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
Srbija

Magistar informacionih tehnologija, profesor informatike i računarstva u srednjoj stručnoj školi u Beogradu. Autor više objavljenih radova, učesnik na konferencijama, koordinator i učesnik na međunarodnim projektima i realizator na državnim obukama u oblasti obrazovanja (Razvionica), autor sajtova i blogova (detalje pogledati na https://sites.google.com/site/biljanamaricportfolio). Ima zvanje pedagoškog savetnika.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC