CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Integriranje eTwinning projekata u nastavu informatike i engleskog jezika

2. verzija
View File
pdf
403KB
prezentacija
View File
pdf
2.1MB

Rad predstavlja pregled iskustava i ideja stečenih provođenjem dvanaest eTwinning projekata u protekle tri školske godine u II. osnovnoj školi Čakovec i jednog projekta provedenog u II. osnovnoj školi Čakovec i OŠ Vladimira Nazora Pribislavec, a koji je Agencija za mobilnost i programe EU nagradila nacionalnom nagradom Comet 2013 u kategoriji viših razreda osnovne škole. II. osnovna škola Čakovec jedna je od aktivnijih škola u Hrvatskoj u eTwinningu, do sada je od strane navedene agencije jedanaest projekata nagrađeno Nacionalnom oznakom kvalitete, a pet projekata nagrađeno je Europskom oznakom kvalitete koju dodjeljuje Središnja služba za podršku eTwinning projektima iz Brisela. eTwinning je portal koji služi za sklapanje kontakata između učitelja širom Europe i provođenje projekata. Sve se odvija uz podršku Agencije za mobilnost i programe EU, odnosno odgovarajućih institucija u svakoj zemlji. U članku ćemo prikazati primjere integriranja četiri eTwinning projekta u nastavu informatike i engleskog jezika. Kvalitetan eTwinning projekt treba zadovoljiti kriterije pedagoške inovativnosti i kreativnosti, integracije u kurikulum, razmjene i suradnje među partnerskim školama i kreativne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije u izradi sadržaja sukladno s dobi učenika. Ostvareni rezultat i učinak vrlo je važno dokumentirati. Kvalitetni projekti uključuju aktivnosti izvan učionice koje su sastavni dio školskih aktivnosti i obrazovnih ciljeva škole te suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom. Projektne aktivnosti osmišljavaju se tako da svim učenicima omoguće aktivno sudjelovanje na način koji im najbolje odgovara te im pruže mogućnost izražavanja kreativnosti, osjećaj uspjeha i učenje uz zabavu. Ukratko, ovi projekti imaju zadaću razvijati i jačati kod učenika vještine 21. stoljeća.

Autor(i):

Iva Naranđa    
II. osnovna škola Čakovec i OŠ Vladimira Nazora Pribislavec
Hrvatska

Iva Naranđa završila je Gimnaziju u Čakovcu, prirodoslovno-matematički smjer. Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, te stekla pedagoško-psihološku izobrazbu na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu. 2003. godine zaposlila se kao učiteljica informatike u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec i II. osnovnoj školi Čakovec. Dvije godine vodila je tečajeve informatike za djecu u privatnoj školi te više godina bila suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec gdje je realizirala niz edukacija za odrasle. Kao predavač sudjelovala je u projektu izobrazbe zaposlenika u školstvu za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija kojeg je 2004. godine realiziralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Sudjelovala je u projektu iz pretpristupnog programa Phare 2006, u sklopu programa INTERREG IIIA – Program za susjedstvo Slovenija – Mađarska – Hrvatska 2004-2006, pod nazivom “EDU CROSS 2007. - Prekograničnom edukacijom do bržeg razvoja pograničnih krajeva” koji je omogućio realizaciju obrazovnih tečajeva za devet deficitarnih zanimanja. Održala je više predavanja i radionica na stručnim skupovima županijske razine za učitelje informatike, učitelje likovne kulture, učitelje engleskog jezika i učitelje defektologe, te za učitelje i stručne suradnike u školama u kojima radi. Od samih početaka CARNetovog CMS-a za škole održava školski web za obje škole te su oba školska weba postigla zapažene rezultate na CARNetovim CMS natjecanjima. Uspješno radi na eTwinning projektima što potvrđuju nacionalne oznake kvalitete, europske oznake kvalitete i nacionalna nagrada Comet 2013 za najbolji eTwinning projekt u kategoriji viših razreda osnovne škole. 2015. godine promovirana je u zvanje mentora. U svibnju 2015. prezentirala je rad na savjetovanju Računala u obrazovanju – CE na skupu MIPRO.

Branka Lamza    
II. osnovna škola Čakovec
Hrvatska

Branka Lamza diplomirala je engleski i njemački jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru. Od 2009. godine stalno je zaposlena u II. osnovnoj školi Čakovec. Honorarno je radila u privatnoj školi stranih jezika gdje je vodila pripreme učenika za međunarodno priznate ispite EDI i Cambridge te sudjelovala u provođenju ispita za stjecanje stupnjeva prema standardima Vijeća Europe, a uz odobrenje MZOŠ-a. 2011. godine pokrenula je sudjelovanje II. osnovne škole Čakovec u eTwinning projektima za koje je nagrađena nacionalnim i europskim oznakama kvalitete od strane Agencije za mobilnost i programe EU i CSS-a (Središnje službe za podršku eTwinning projektima). 2012. godine sudjelovala je u postavljanju standarda za ispite u osmim razredima osnovnih škola u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje. Održala je više predavanja i radionica na stručnim skupovima za učitelje engleskog jezika i informatike. U svibnju 2015. s kolegicom Ivom Naranđa prezentirala je rad na savjetovanju Računala u obrazovanju – CE na skupu MIPRO. U svom radu u nastavi engleskog jezika redovito primjenjuje informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i radi na njenom promicanju.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC