CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Ususret izazovima u radu s novim tehnologijama - iLab u razrednoj nastavi OŠ Vežica

2. verzija
View File
pdf
107KB

Prezentaciju pogledajte na: http://prezi.com/ut-zspkgkxdo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share .

Rad je prikaz uvođenja i primjene iPada u okviru iLaba u razrednoj nastavi OŠ Vežica u Rijeci, od ideje do realizacije u učionicama.
Suvremeno društvo pred učitelje postavlja nove zahtjeve. Ono utječe na mijenjanje stavova i na kreiranje nove uloge učitelja u nastavnom procesu, postavljajući ga , ne kao autoriteta i jedinog prenositelja informacija , već kao suradnika i voditelja na putu stjecanja znanja.
Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu „Život i rad u suvremenom društvu brzih promjena i oštre konkurencije zahtijevaju nova znanja, vještine, sposobnosti, vrijednosti i stavove, tj. nove kompetencije pojedinca koje stavljaju naglasak na inovativnost,i, stvaralaštva, rješavanja problema, razvoj kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti, socijalnih i drugih kompetencija“. [1] Tradicionalnim načinom poučavanja do ovih je promjena gotovo nemoguće doći.
Digitalno okruženje u kojem već nekoliko godina odrastaju učenici naše škole uvjetovalo je sve veću potrebu korištenja novih tehnologija.
Koristeći iPad kao pomoćno sredstvo u razrednoj nastavi , dobili smo kao učitelji mogućnost razvijati digitalne kompetencije učenika i informatičku pismenost te ući u svijet tehnologije brzo i intuitivno. „Mali pomoćnik“ iPad svidio se djeci i postao nepresušno vrelo kreiranja i istraživanja.
Analizirajući primjenu iPada kroz aplikacije koje se koriste u nastavi , učitelje danas upoznajemo s njegovim mogućnostima i prednostima korištenja .
Uočavajući potrebu za razvijanjem digitalnih kompetencija djece, rođena je ideja pokretanja iLaba za sve učenike u razrednoj nastavi. Tim učitelja spremnih na kvalitativne pomake koji mijenjaju oblik nastave i teže k poučavanju usmjerenom na dijete, započeo je i u praksu uveo iLab.

Autor(i):

Ksenija Laleta Puž    
OŠ Vežica, Rijeka
Hrvatska

Ksenija Laleta-Puž, mag.prim.edu., rođena je 1971. u Rijeci. Završila je Pedagoški fakultet u Rijeci a zatim i Visoku učiteljsku školu i već 20 godina radi kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Vežica u Rijeci. Kao koordinatorica škole Unicefovog projekta Škole bez nasilja, predsjednica Školskog odbora (2005. - 2009.) i jedna od tri članice školskog tima u okviru projekta Razvoj kurikulumske kuture, doprinosila je razvoju same škole, koja danas ponosno nosi naziv Appleovog svjetionika.
Završila je Appleovu edukaciju za primjenu iPada i iLaba u nastavi i i dio je školskog iLab tima u školi.
Već 15 godina mentorica je studentima Učiteljskog fakulteta u Rijeci, koji su se prošle šk.godine u njenom 1. razredu imali prilike susresti s novim tehnologijama ( matematika u radu s iPadima).

Vedran Gergorić    
OŠ Vežica, Rijeka
Hrvatska

Vedran Gergorić rođen je 1982. godine u Puli. Završio je Srednju školu Mate Blažine Labin ( smjer elektrotehnika), a zatim Srednju glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova u Puli. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile te stekao zvanje diplomiranog profesora glazbene kulture. Kao profesor glazbene kulture u OŠ Vežica u Rijeci, radi dvije godine. Sa školskim zborom sudjeluje na dječjim festivalima i smotrama, a s vlastitim glazbenim sastavom The Orange Strips brojne nastupe u Hrvatskoj i izvan nje.
Završio je Appleovu edukaciju za primjenu iPada i iLaba u nastavi i i dio je školskog iLab tima u školi. Osim u razrednoj, već drugu godinu zaredom, u okviru projekta iŠkola koristi iPad u nastavi glazbene kulture od 5. do 7. razreda.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC