CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Otkrivanje plagijata upotrebom dodataka u sustavu Moodle

2. verzija
View File
pdf
579KB
prezentacija
View File
pptx
1.5MB

Internet kao jedna od aktualnih tehnologija današnjice čini lako dostupnim različite vrste podataka i sadržaja koji se mogu upotrijebiti u procesu obrazovanja i znanstvenog usavršavanja. S jedne strane olakšana je izrada dopunskih nastavnih materijala, učeničkih referata ili znanstvenih radova zbog korištenja dodatnih izvora s interneta, no s druge strane olakšano je neovlašteno preuzimanje sadržaja tj. plagiranje. Upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija povećala je problem plagiranja i povrede akademske časti, ali istovremeno i omogućila razvoj računalnih programa i mrežnih usluga za otkrivanje plagijata. U ovom radu opisana su dva dodatka za detekciju plagijata u sustavu za e-učenje Moodle te su prikazani rezultati provedenih testova uspješnosti detektiranja plagiranog sadržaja.

Autor(i):

Zoran Hercigonja    
Fakultet organizacije i informatike
Hrvatska

Zoran Hercigonja rođen je u Varaždinu 1990. godine. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Elektrostrojarskoj školi Varaždin. Preddiplomski studij informatike usmjerenja „Informacijski i poslovni sustavi“ na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2009. godine te stekao zvanje prvostupnika informatike (univ. bacc. inf.) 2013. godine. Studij je nastavio na diplomskom studiju usmjerenja „Informatika u obrazovanju“ na istom fakultetu. Dobitnik je dekanova priznanja za najbolji uspjeh u akademskoj godini 2013./2014.

Trenutno je apsolvent na posljednjoj godini diplomskog studija te provodi istraživanje u okviru diplomskog rada na temu otkrivanja plagijata upotrebom programskih dodataka za sustave za e-učenje.

Područja interesa njegovog rada odnose se na primjenu naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za potpomognuto elektroničko učenje (e-tečajevi i LMS sustavi) te upotrebljivost e-udžbenika u osnovnim i srednjim školama.

Dijana Plantak Vukovac    
Fakultet organizacije i informatike
Hrvatska

Dr.sc. Dijana Plantak Vukovac viša je asistentica na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na spomenutom fakultetu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Metoda vrednovanja tehničke i pedagoške upotrebljivosti sustava e-učenja kod akademskog mješovitog oblika učenja" obranila je 2012. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave na Katedri za razvoj informacijskih sustava na predmetima "Multimedijski sustavi", "Sustavi za elektroničko učenje" i "Obrada teksta i slike".

Dosad je sudjelovala na više znanstvenih projekta financiranih od strane MZOS i Sveučilišta u Zagrebu te na četiri međunarodna projekata (Tempus, FP6). Također je bila uključena u istraživački rad na nacionalnom projektu primjene informacijske tehnologije "Obrazovni repozitorij za inteligentne sustave". Trenutno je voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta "eLogoped – dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije" financiranog donacijom Zaklade Adris.

Članica je međunarodnog programskog odbora konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD) od 2008. godine. Od 2003. do 2010. godine bila je članica uređivačkog odbora časopisa "Journal of Organization and Information Sciences" pri čemu je od 2008. godine obavljala poslove tehničkog urednika časopisa.

Područja interesa Dijane Plantak Vukovac uključuju primjenu multimedije u e-učenju, sustave za e-učenje, upotrebljivost i pristupačnost interaktivnih sustava, web dizajn, dizajn orijentiran korisniku te vrednovanje korisničkih sučelja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC