CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Realizacija videokonferencija korištenjem sustava Moodle

2. verzija
View File
pdf
646KB
prezentacija
View File
pptx
1.5MB

Obrazovnim ustanovama koje koriste sustave za elektroničko učenje na raspolaganju je više mogućnosti komunikacije u realnom vremenu. Sve veća potreba za sinkronom komunikacijom putem video veze te održavanje videokonferencija potaknula je istraživanje i otkrivanje najefikasnijih rješenja koje osiguravaju puni potencijal interakcije s okolinom. Ovim istraživanjem identificirani su programski dodaci (eng. Plugins) za sustav Moodle koji omogućuju ostvarivanje sinkrone video komunikacije. U radu su opisane karakteristike i funkcionalnosti nekoliko dostupnih dodataka, te su prikazani rezultati testiranja dodataka i utvrđena efikasnost komunikacije u realnom vremenu.

Autor(i):

Matija Kaniški    
Fakultet organizacije i informatike
Hrvatska

Matija Kaniški je sveučilišni prvostupnik informatike, demonstrator i član laboratorija za otvorene sustave i sigurnost na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Godine 2013. diplomirao je na smjeru preddiplomskog studija "Informacijski sustavi" i iste godine upisao diplomski studij smjera "Informacijsko i programsko inženjerstvo" na kojem je trenutno apsolvent. Područja interesa vezana su uz otvorene sustave i računalnu sigurnost: računalna forenzika, sigurnosna konfiguracija operacijskih sustava, uklanjanje pronađenog malicioznog kôda, testiranje sigurnosti i mogućih ranjivosti prema OWASP ASVS standardu.

Posjeduje Microsoft i CISCO certifikate te nekoliko priznanja (ITIL, Testing and Software Quality, OWASP, COBIT 5 Foundation, COBIT 5 for Information Security). Stečena teorijska znanja upotpunjuje praktičnim radom na konkretnim projektima s naglaskom na korištenje naprednih web tehnologija i servisa (Java, Applet, Servlet, JSP, JSF, XML) kod izgradnje složenih web aplikacija. Također, sudjeluje u otkrivanju, testiranju i modificiranju softvera za sustave za elektroničko učenje.

Dijana Plantak Vukovac    
Fakultet organizacije i informatike
Hrvatska

Dr.sc. Dijana Plantak Vukovac viša je asistentica na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na spomenutom fakultetu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Metoda vrednovanja tehničke i pedagoške upotrebljivosti sustava e-učenja kod akademskog mješovitog oblika učenja" obranila je 2012. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave na Katedri za razvoj informacijskih sustava na predmetima "Multimedijski sustavi", "Sustavi za elektroničko učenje" i "Obrada teksta i slike".

Dosad je sudjelovala na više znanstvenih projekta financiranih od strane MZOS i Sveučilišta u Zagrebu te na četiri međunarodna projekata (Tempus, FP6). Također je bila uključena u istraživački rad na nacionalnom projektu primjene informacijske tehnologije "Obrazovni repozitorij za inteligentne sustave". Trenutno je voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta "eLogoped – dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije" financiranog donacijom Zaklade Adris.

Članica je međunarodnog programskog odbora konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD) od 2008. godine. Od 2003. do 2010. godine bila je članica uređivačkog odbora časopisa "Journal of Organization and Information Sciences" pri čemu je od 2008. godine obavljala poslove tehničkog urednika časopisa.

Područja interesa Dijane Plantak Vukovac uključuju primjenu multimedije u e-učenju, sustave za e-učenje, upotrebljivost i pristupačnost interaktivnih sustava, web dizajn, dizajn orijentiran korisniku te vrednovanje korisničkih sučelja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC