CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Sustav aktivnog otkrivanja uljeza na sjedištu WWW.HR

2. verzija
View File
pdf
3.2MB
prezentacija
View File
pdf
455KB

Javno dostupna sjedišta weba stalno su izložena mrežnim napadima iz cijeloga svijeta. Mrežni napadi imaju za cilj otkrivanje i iskorištavanje potencijalnih ranjivosti na sjedištima kako bi se domogli resursa i podataka. Ključni korak u sprječavanju takvih napada je pravovremeno prepoznavanje štetnog prometa koji dolazi do poslužitelja i sprječavanje obrade tog prometa. Time se izravno povećava sigurnost postavljenog sjedišta. Osnovni zahtjev koji je postavljen pred takav sustav je obrada velike količine mrežnog prometa koji je u većini slučajeva legitiman. U sklopu rada je prikazan sustav koji aktivno prepoznaje i izdvaja štetan promet iz cjelokupnog dolaznog prometa. Sustav uzima u obzir prilagođena pravila koja su definirana analizom dolaznog prometa prema sjedištu WWW.HR. Osim toga, u radu je prikazana i analiza izlaznih rezultata sustava u obliku grafikona i karte s geolokacijom napadača.

Autor(i):

Valter Vasić    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Valter Vasić rođen je 18. 7. 1987. u Puli. Maturirao je 2005. na općem smjeru Gimnazije Mate Balote u Poreču. Uz studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu uspješno se bavio organizacijom i radom u Klubu studenata elektrotehnike. S odličnim uspjehnom završio je preddiplomski i diplomski studij. Stupanj magistra struke ostvario je u srpnju 2010.

Na Zavodu za telekomunikacije se zaposlio u rujnu 2010. godine na radnom mjestu zavodskog suradnika. U listopadu 2010. godine upisao je doktorski studij računarstva i bavi se istraživanjem u područu računalne i informacijske sigurnosti. U ožujku 2013. godine zaposlio se kao znanstveni novak pri Zavodu za telekomunikacije u sklopu suradnje Fakulteta Elektotehnike i Računarstva i Ericssona Nikole Tesle.

Denis Salopek    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Denis Salopek rođen je 10.3.1990. u Ogulinu. Maturirao je 2008. u zagrebačkoj XV. gimnaziji. Uspješno je završio preddiplomski i diplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a stupanj magistra struke ostvario je u srpnju 2013. godine. Na Zavodu za telekomunikacije zaposlio se u rujnu 2013. godine i trenutno radi na projektu E-IMUNES u suradnji s Ericsson Nikola Tesla. Doktorski studij upisao je u veljači 2014. godine i bavi se istraživanjem u području brze obrade paketa u mrežama, kao i u području FPGA tehnologije te računalne i informacijske sigurnosti.

Krešimir Pripužić    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Krešimir Pripužić je docent na Zavodu za telekomunikacije, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu za telekomunikacije radi od rujna 2003. godine.
Maturirao je 1998. na prirodoslovno-matematičkom smjeru Gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u rujnu 2003. s naglaskom na znanstveno istraživačkom radu.
Doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva je upisao u ožujku 2005, a u lipnju 2010. je doktorirao s temom Top-k Publish/Subscribe Matching Model Based on Sliding Window, mentori Ivana Podnar Žarko i Karl Aberer. Tijekom doktorskog studija proveo je akademsku godinu 2006./2007. kao stipendist Švicarske konfederacije na sveučilištu École Polytechnique Fédérale de Lausanne u laboratoriju Laboratoire de Systèmes d'Information Répartis.
Bavi se sljedećim istraživačkim područjima: filtriranje i pretraživanje informacija, obrada velikih količina podataka, raspodijeljeni informacijski sustavi te Internet stvari.
Autor je ili koautor preko 25 znanstvenih članaka objavljenih u časopisima i na konferencijama. Ima iskustvo u prijavljivanju i sudjelovanju na znanstvenim projektima financiranim od strane Europske komisije. Član je strukovnih društava IEEE Computer Society, IEEE Communications Society and IEEE Geoscience & Remote Sensing Society.

Marin Vuković    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Marin Vuković rođen je 1982 godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu a doktorirao 2011. godine s temom "Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti." U znanstvenom i stručnom radu Marin Vuković usmjerava se na usluge s dodanom vrijednosti i napredne usluge u konvergentnim mrežama nove generacije temeljene na znanju, te sudjeluje kao istraživač i suradnik na znanstvenim, tehnološkim i stručnim projektima. Objavio je više od 20 znanstvenih radova. Koautor je patenta pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo P20080303A. Član je strukovnih udruga IEEE, Royal Institute of Navigation i KES International.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC