CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Analiza ponašanja posjetitelja kataloga weba

2. verzija
View File
pdf
540KB
prezentacija
View File
pdf
1.2MB

Google Analytics, nakon što se uspješno implementira u stranicu, prati ponašanje svih korisnika koji uđu na stranicu i o tome vodi statistiku. Rezultate praćenja je moguće prema potrebi dohvatiti za analizu.U ovom su radu korištena mjerenja iz Google Analyticsa za utvrđivanje popularnih kategorija službenog CARNetovog kataloga WWW poslužitelja u Hrvatskoj. Analiza je provedena uz pomoć razvijenog modela koji se temelji na matematičkoj statistici i pseudo slučajnosti.

Autor(i):

Boris Stanić    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Boris Stanić rođen je u Zagrebu 1992. godine. Nakon završene zagrebačke XV. gimnazije upisuje Fakultet Elektrotehnike i računarstva. Trenutačno je redovni student treće godine modula telekomunikacije i informatika, smjer računarstvo. U sklopu predmeta „projekt iz programske potpore“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Željke Car i doc. dr. sc. Marina Vukovića, zajedno s projektnim timom sačinjenim od studenata fakulteta, realizirao je projekt naslova „Front-end Solution for Enchancing Web Sites Accessibility“ koji je bio uvršten u program 13. međunarodne konferencije o telekomunikacijama (ConTEL 2015.) održane u Grazu. Njegov završni rad naslova „Analiza ponašanja posjetitelja kataloga weba“ bavi se matematičkom analizom podataka servisa Google Analytics kataloga web sjedišta www.hr. Dodatna znanja iz područja web marketinga, SEO-a, Google Advertsa, Google Analyticsa i brojnih drugih stekao je na tečaju web marketing akademije održanom u zimskom semestru 2014. godine i praktičnom radu na održavanju internet stranica nekih poduzeća. U slobodno vrijeme bavi se programiranjem u programskom jeziku Java i pohađa tečaj ruskog jezika u školi stranih jezika.

Marin Vuković    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Marin Vuković rođen je 1982 godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu a doktorirao 2011. godine s temom "Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti." U znanstvenom i stručnom radu Marin Vuković usmjerava se na usluge s dodanom vrijednosti i napredne usluge u konvergentnim mrežama nove generacije temeljene na znanju, te sudjeluje kao istraživač i suradnik na znanstvenim, tehnološkim i stručnim projektima. Objavio je više od 20 znanstvenih radova. Koautor je patenta pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo P20080303A. Član je strukovnih udruga IEEE, Royal Institute of Navigation i KES International.

Krešimir Pripužić    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC