CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Kalkulator privatnosti

prezentacija
View File
pdf
488KB

Privatnost korisnika u elektroničkim uslugama postaje sve veći problem s obzirom na razvoj Interneta te sve veću personalizaciju usluga. Kako bi usluge personalizirale sadržaj, od korisnika se zahtijeva odricanje od privatnosti te davanje dopuštenja uslugama za raspolaganje privatnim podacima korisnika. Međutim, korisnici često nisu svjesni rizika koji privatni podaci mogu predstavljati. Cilj je kalkulatora privatnosti na zanimljiv i jednostavan način korisnicima omogućiti uvid u moguće rizike na temelju privatnih podataka koje daju usluzi.

Autor(i):

Marin Vuković    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Marin Vuković je docent na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1982 godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu a doktorirao 2011. godine s temom "Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti." U znanstvenom i stručnom radu Marin Vuković usmjerava se na usluge s dodanom vrijednosti i napredne usluge u konvergentnim mrežama nove generacije, sigurnost računalnih sustava, beskontaktne tehnologije te tehnike strojnog učenja. Kao istraživač, suradnik i voditelj sudjeluje na znanstvenim, tehnološkim i stručnim projektima. Objavio je više od 20 znanstvenih radova. Koautor je patenta pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo P20080303A. Član je strukovnih udruga IEEE, Royal Institute of Navigation i KES International.

Damjan Katušić    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Pavle Skočir    
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Daniela Trutin    
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Hrvatska

Luka Delonga    
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC