CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Digitalna obrada lektirnog djela

2. verzija
View File
pdf
245KB
prezentacija
View File
pdf
2.1MB

Kroz svoju radionicu pokazat ću kako se može obraditi lektirno djelo uz pomoć web 2.0 alata. Njome ću pokazati i važnost primjene digitalne pismenosti u nastavnom procesu. U suradnji s nastavnicima hrvatskog jezika (i informatike), školski knjižničari mogu, nakon pročitane lektire, s učenicima digitalno obraditi lektirno djelo uz pomoć raznih alata za daljinsko učenje. Na taj način učenike bi se učilo kako obraditi odabranu lektiru na multimedijalan način, gdje oni sami postaju aktivni sudionici odgojno-obrazovnog procesa kreirajući vlastite materijale koji su ujedno i rezultat njihovog rada.
Cilj: želja nam je da djeca aktivno sudjeluju u nastavi obrade lektirnog djela, a ne da ono bude klasičan pristup obradi lektire. Zamišljeno učenje uključuje aktivnu upotrebu tehnologije i korištenje IKT alata. Naglasak je na međusobnoj kooperaciji, kolaboraciji, komunikaciji, istraživanju novih medija i iskazivanju kreativnosti putem istih. Na taj način aktivirali bi se viši nivoi učenja i ostvario suvremeni način poučavanja. Teme radionice uvrštene u online učenje u skladu su s Nastavnim planom i programom, a svrha je produbljivanje znanja i vještina iz područja informatike i hrvatskog jezika, pogotovo iz informacijske i medijske pismenosti.
Oblici rada: grupni/timski rad, individualni rad, istraživački rad, rad uz pomoć tehnologije i on-line rad putem web alata 2.0. Oblici i postupci rada prilagođavat će se skupini ovisno o nivou predznanja.
Evaluacija radionice će uključivati međusobno samoevaulaciju polaznika i evaluaciju voditelja radionice. Također će se sprovesti anketa zadovoljstvom radionice na kraju same radionice.

Autor(i):

Dejana Kurtović    
IV. OŠ Bjelovar
Hrvatska

Osnovnu školu pohađala u Bos. Gradišci i Daruvaru. 2001. završila Opću Gimnaziju Daruvar i upisala studij povijesti i filozofije na Filozofskom fakultetu Zagreb. Studij završila 2008. godine kao profesorica i znanstvenica na području povijesti, filozofije, logike i etike. 2005. godine upisala studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu i uspješno ga završila u proljeće 2009. Godine 2011. upisala Poslijediplomski doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti. Od 1.01.-1.09.2009. radila je na stručnoj i predmetnoj obradi u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. Članica je HKD-a (Hrvatskog knjižničarskog društva) i njihovog ogranka Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, HUŠK-a (Hrvatske udruge školskih knjižničara), HMŠK-a (Hrvatske mreže školskih knjižničara), HČD-a (Hrvatskog čitateljskog društva) i brojnih drugih društava i udruga. Voditeljica je nacionalnog projekta za poticanje čitanja među učenicima trećih razreda i njihovih obitelji koji se provodi u školskim knjižnicama RH pod nazivom Čitamo mi, u obitelji svi i županijskog Međuškolskog književnog kviza Bjelovarsko-bilogorske županije koji se provodi među učenicima petih razreda. Od 1.09.2009. radi kao školska knjižničarka IV. OŠ Bjelovar i vrlo je ponosna na svoj posao. Od svibnja 2014. obnaša dužnost tajnice Hrvatske mreže školskih knjižničara.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC