CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta "e-Škole": stavovi učenika i nastavnika u 20 škola

U okviru projekta "e-Škole: Cjelovita informatizacija školskih poslovnih i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, istraživački tim Centra za primijenjenu psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci provodi istraživanje u 20 škola koje su prve uključene u projekt. Cilj je ovog istraživanja ispitati stavove, motivaciju i iskustva učenika i nastavnika vezano uz upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) kako bi se definiralo postojeće stanje prije projektnih aktivnosti razvoja e-usluga za nastavne procese i primjene IKT-a u učenju i poučavanju. Sukladno tome, konstruirani su online upitnici za učenike i nastavnike koji su primijenjeni na uzorku učenika i nastavnika 7. i 8. razreda osnovnih i 1. i 2. razreda srednjih škola. Svrha je ove radionice, pored predstavljanja postupka konstrukcije skala i izrade konačne verzije upitnika te preliminarnih rezultata istraživanja, rasprava o dobivenim rezultatima s ciljem informiranja i usmjeravanja daljnjih aktivnosti projekta informatizacije, posebice u preostalih 130 škola odabranih za pilot projekt e-Škole

Autor(i):

Svjetlana Kolić-Vehovec    
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Barbara Kalebić Maglica    
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Tamara Martinac Dorčić    
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Irena Miletić    
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Rosanda Pahljina-Reinić    
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Barbara Rončević Zubković    

Sanja Smojver-Ažić    

Zoran Sušanj    

Vladimir Takšić    

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC